جمع سپاری و نجات اقیانوس ها از مواد پلاستیکی

فیلمی جالب از تلاش دوستداران محیط زیست رای جمع آوری زباله ها از اقیانوس ها