سمینار طرح جامع اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان مستعد در حوزه مراکز خدمات نوآوری

سمینار طرح جامع اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان مستعد در حوزه مراکز خدمات نواوری

زمان : ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵  محل برگزاری : دانشگاه امیر کبیر    ساعت  ۱۵-۱۸

محورهای سمینار:


ضرورت درامدزایی برای دانشجویان در حین تحصیل(استقلال مالی)

روند کسب و کار در هزاره سوم

چگونه میتوان از ترم اول درآمدزایی نمود؟

چگونه میتوان از ترم اول با بنگاه های اقتصادی (تولیدی و خدماتی) ارتباط برقرار نمود؟

برگزارکننده: انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره دبیرخانه:۰۲۱-۶۴۵۴۵۳۱۵


بدلیل ظرفیت محدود اولویت با افرادی هست که زودتر ثبت نام کنند.

مخاطبین : ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان کلیه رشته ها

کارانو(شبکه اجرایی به عنوان الگوی ایجاد و توسعه ی مشاغل دانشگاهی)


سخنران : پروفسور داود فدایی -عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر

رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
رییس مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی فناوران کارآفرین نوآور
رییس انجمن صنایع خورشیدی ایران
نایب رییس مجمع تشکل های دانش بنیان اتاق

-میهمان ویژه : مهندس حسین ابراهیمی موسس شبکه چشم انداز

>>تبت نام کنید<<