کمپین ( پرویز پرستویی )برای تحریم روش چهارشنبه سوری

کمپین ( پرویز پرستویی )برای تحریم چهارشنبه سوری
این بازیگر سینما و تلویزیون در پیامی تحریم ( چهار شنبه سوری ) راه انداخت


پیامی بسیار جالب و خطاب به چینی ها نوشت
دیگر پولمان را حرام ترقه ها و جنس های گوناگون شما نمی کنیم
چهار شنبه سوری جشن ماست
از امسال اتش درست می کنیم از روی ان می پریم و شادی می کنیم . از امسال قاشق زنی میکنیم و به هم هریه میدهیم .
از امسال جشن واقعی میگیریم . در استانه سال نو خیابانها را رنگارنگ می کنیم . و به هم محبت و عشق دوستی نوید میدهیم .
از امسال به کودکانمان خواهیم اموخت که چهارشنبه سوری جشن شادی است جشن سپاس از خدای یگانه است نه ترس و وحشت
چهار شنبه سوری جشن ماست .
تک تک ما حتی در برابر جشن های سزرمینمان مسئولیم چون بخشی از تاریخ و
فرهنگ ماست .
از دوستان عزیزم تقاضا دارم این مطلب را انقدر به اشتراک بگذارید تا سراسر ایران بدانند که راه رسم چهارشنبه سوری . کور شدن کودکان / لرزیدن دل سالمندان و زهره ترک شدن زنان بار دار نیست / و و و ( پیام پرویز پرستویی )
برای چهارشنبه سوری در اینسا گرام