افریقا-کنیا-دانشجوی دانشگاه نایروبی در مورد سیاست انگلیس در نایروبی می گوید

کنیا-آقای امینی دانشجوی دانشگاه نایروبی در مورد سیاست انگلیس در نایروبی می گوید که جالب است در این کلیپ خواهید دید : تفاوت کشورهای افریقایی