۴ راه برای خلق ایده کسب و کار

یک «ایده جدید کسب و کار» از لحاظ معنایی رابطه تنگاتنگی با خلاقیت دارد و چون هنوز هیچ فیلسوفی تعریف استاندارد و فراگیری از خلاقیت ارائه نکرده است شاید نتوان تعریفی جامعی از یک «ایده جدید کسب و کار» و به تبع آن فرایند منتهی شده به آن یعنی فرایند «خلق ایده کسب و کار» ارائه نمود. ولی ما مهندسان برخلاف فیلسوفان با تعاریف کاربردی مفاهیم هم راضی می‌شویم. پس شاید بتوان تعریف ساده ولی کاربردی از یک «ایده جدید کسب و کار» ارائه نمود.

مدیر محترم آیا می دانید شما هم میتوانید دچار بیماری شغلی شوید

مدیر محترم آیا می دانید شما هم میتوانید دچار بیماری شغلی شوید مدیریت نیز مانند همه پدیده های

بیماری شماره سه – آیا شما مدیر ( همه کاره ) هستید

بیماری شماره سه- آیا شما مدیر ( همه کاره ) هستید – روش تشخیص اگر مایل هستید همه