بیماری شماره پنج – آیا شما مدیر ( تکنواز و تکرو ) هستید

بیماری شماره پنج – آیا شما مدیر ( تکنواز و تکرو ) هستید
– روش تشخیص(خصوصیات)
• خود را متخصص می داند.
• احساس نیاز به همفکری دیگران ندارد.
• در یک رشته خاص تخصص دارند و جز آن از همه چیز بی خبرند و بجای اینکه همه واحدها و افراد را هماهنگ و رهبری کنند فقط چند واحد پراکنده را هدایت می کنند.
• یکی از علت های این بیماری رواج نظام عمودی سلسه مراتبی بدون توجه به روابط افقی است.
• معمولا اکثر کارهای تخصصی را خود انجام داده و تقسیم کار را در سازمان رعایت نمی کنند.
• تقسیم کار و تخصص گرایی بیش از حد نیز برخی افراد را تک بعدی بار می آورد به نحوی که تخصص خود را محور می دانند و به کلیت سازمان کمتر توجه می کنند.
• باید توجه داشت که سازمان یک آزمایشگاه نیست که هر کسی کار خود را مستقل از دیگران انجام دهد و افراد مواد شیمیایی نیستند که درلوله های آزمایش جداگانه قرار دارند و مدیر مانند یک آزمایش گر بتوانند که هر زمانی که خواست آن ها را با هم ترکیب کند.

پیشنهاد
چند بار مقالاتی را که ارتباط مستقیم به کار شما ندارند ولی مربوط به امور سازمان شماست را مطالعه کرده اید و یا چند بار به همایش هایی که سوای تخصص شماست ، شرکت کرده اید؟ آخرین بار کی بوده است
اگر چنین تمایلی را در خود احساس نکرده اید و مایلید که فقط روی تخصص خودتان تمرکز کنید و برای بقیه تخصص ها وقت صرف نمیکنید و ترجیح می دهید که ساز خودتان را بنوازید و به نصیحت های همکاران هم توجه نمی کنید .
ممکن است در یک حوزه خاص تکنوازی چیره دست باشید اما عدم توجه به معلومات عمومی اجازه رهبری ارگستر را به شما نمی دهد و بهتر است به تکنوازی بپردازید
اگر به مطالب گوناگون که در مورد سازمان شما مطرح است توجه ندارید و فقط به رشته خاصی توجه می کنید و معلومات خود را فقط در آن رشته توسعه می دهید
به احتمال خیلی زیاد شما دچار این بیماری هستید.
– روش درمان
– اگر نمی توانید در همایش های گوناگون که به سازمان شما مربوط است شرکت کنید لااقل کتب و مقالات گوناگون و مرتبط را مطالعه کنید.
– یک راه دیگر اینست که هر چند وقت یکبار همکاران را جمع کنید و با مطرح کردن مسائل اساسی و از دیدگاه های گوناگون به درمان تکروی خود بپردازید.


بیماری بعدی