ایده‌های ناب در استارت آپ ها

ایده‌های ناب در استارت آپ ها

ایده‌های قابل سرمایه‌گذاری

چندی است در فضای اقتصادی کشور و خصوصا بعد از توافقنامه برجام ، اهل فن بدنبال کشف مزیت های نسبی و رقابتی برای سرمایه گذاری و توصیه آنها به سرمایه گذاران خارجی هستند.

در این میان اقبال نسبت به سرماه گذاری بر روی استارت آپ ها شدت بیشتری گرفته و سرمایه گذاران بدنبال شراکت با استارت آپ های موفق در کشور هستند.

حال چنانچه شما علاقه مند به دانستن فضاهای قابل سرمایه گذاری برای استارت آپ ها هستید ، در تصویر زیر برای شما این فرصت ها توسط همکاران محترم ما رصد شده است.

 

modir1404-funding

منبع : برگرفته از شتاب‌دهنده Ycombinator