اگر بدنبال کسب جایگاه شغلی مناسب و یا راه اندازی کسب وکار استارت آپی ناب هستی !همینجا بمان و با حرفه ای ها همراه شو.این ارتباطات است که برای شما مزیت می آورد نه صرفا تخصص.کمی فکر کن!
شبکه چشم انداز

تشخیص فرصت استارت آپ-هوشیاری کارآفرینانه

تشخیص فرصت استارت آپ-هوشیاری کارآفرینانه

هوشیاری کارآفرینانه:
یک توانایی است که به شما کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری در دنیای کارآفرینی قدم بردارید. کارآفرینان دارای هوشیاری کارآفرینانه هستند یعنی نسبت به تغییرات محیطی، رخدادها و روند‌های موجود در یک صنعت “حساسیت” زیادی دارند. این تغییرات می‌تواند در فناوری، تغییرات در بازار، تغییرات در سیاست‌های دولت، رخدادهای شکل‌گرفته در یک دوره زمانی خاص و روند‌هایی  باشد که در جمعیت و جامعه شکل می‌گیرد. آنچه مهم است این است که به این تغییرات، رویدادها و روندها حساس باشید. همین هوشیاری کارآفرینانه باعث می‌شود که افراد مختلف، فرصت‌های متفاوتی هم پیدا می‌کنند چراکه میزان حساسیت افراد به این عوامل متفاوت است. هوشیاری کارآفرینانه شما را قادر می‌سازد که بتوانید به‌درستی به دنبال اطلاعات باشید و بتوانید بین آنچه در صنعت یا بازار پیدا کردید ارتباط برقرار کنید و سپس با ارزیابی صحیح قادر باشید اطلاعات درست را از نادرست تشخیص دهید.
زمانی که این سه عامل را داشته باشید به موقعیت‌های بکر صنعت یا بازار خود دست پیدا می‌کنید. باید بدانید که تشخیص یک فرصت امری ساده نیست که بتوانید با خانه‌نشینی به آن برسید. باید از خانه بیرون آمده و صنعت و بازار خود را به‌دقت زیر نظر داشته باشید. از هر اطلاعاتی که مرتبط با کار شماست به‌سادگی عبور نکنید شاید این اطلاعات امروز به درد شما نخورد اما در آینده مورداستفاده شما قرار خواهد گرفت.

imagespp

تمرین:
اگر قصد دارید خود را در تشخیص یک فرصت ناب قوی کنید باید بتوانید سه عامل بالا را در خود تقویت کنید. تمرین زیر شما را هدایت می‌کند که بتوانید تشخیص یک فرصت را با به‌کارگیری این سه عامل پیش ببرید.
یک صنعت یا بازار که موردعلاقه شماست انتخاب کنید:
تمرین- هوشیاری کارآفرینانه:
آیا در مطالعه گزارش‌ها و صحبت با مشتریان و کسب‌وکارهای مختلف، به روند خاصی در صنعت موردعلاقه خود دست پیداکرده‌اید؟

آیا رویدادی خاص و غیرمنتظره در صنعت شما رخ‌داده است؟

آیا تغییراتی در نگرش‌ها، سلیقه‌ها، باورهای مشتریان مشاهده کرده‌اید؟

آیا تغییراتی در تکنولوژی صنعت موردعلاقه شما شکل‌گرفته است؟

آیا تغییراتی در دانش و علوم مرتبط با صنعت شما در حال شکل‌گیری است؟

آیا توانسته‌اید بین آنچه تا به امروز در صنعت خود مشاهده کرده‌اید، ارتباط معنی‌داری پیدا کنید؟

مهم نیست که جواب به سؤال‌های بالا مثبت باشد یا منفی. مهم این است که در هر سؤال تمرکز کنید و تحلیل خاص خود را ارائه دهید. اگر بتوانید به سؤالات بالا با دقت و جزئیات زیادی جواب دهید، نشان‌دهنده آن است که در آن موضوع مسلط هستید. اگر جواب شما صرفاً یک بله یا خیر باشد، بدانید که باید تحقیقات بیشتری در صنعت موردعلاقه خود داشته باشید. هرکدام از سؤالات بالا می‌تواند جرقه‌ای در ذهن شما باشد برای دستیابی به یک فرصت کارآفرینانه. پس آنچه مهم است تحلیل شما از سؤال‌ها است و هرچقدر این تحلیل عمیق‌تر باشد نشان‌دهنده درک بهتر شما از صنعت و بازار  است.

برگرفته از شتاب‌دهنده Ycombinator

در انتظار دیدار مجدد شما هستیم