قطار توسعه مشتری به ایستگاه شهرداری تهران رسید.

قطار توسعه مشتری به ایستگاه شهرداری تهران رسید.

اولین کارگاه آموزشی توسعه مشتری با رویکرد کسب و کار ناب به همت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برای مدیران و کارشناسان امور بانوان و شهربانوی های شهرداری برگزار شد.
مدرس این کارگاه آقای مهندس حسین ابراهیمی موسس شبکه چشم انداز و مولف و پژوهشگر در حوزه توسعه مشتری و کارآفرینی ناب و مجری طرح توانمندی جوانان در مناطق تهران می باشد.
هدف از برگزاری دوره: آشنایی با مباحث توسعه مشتری و نحوه جلب مشارکت حداکثری کنشگران اجتماعی در مداخلات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و شناسایی روش های نوین توانمندسازی جوانان در محله ها