اگر بدنبال کسب جایگاه شغلی مناسب و یا راه اندازی کسب وکار استارت آپی ناب هستی !همینجا بمان و با حرفه ای ها همراه شو.این ارتباطات است که برای شما مزیت می آورد نه صرفا تخصص.کمی فکر کن!
شبکه چشم انداز

قطار توسعه مشتری به ایستگاه شهرداری تهران رسید.

قطار توسعه مشتری به ایستگاه شهرداری تهران رسید.

اولین کارگاه آموزشی توسعه مشتری با رویکرد کسب و کار ناب به همت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برای مدیران و کارشناسان امور بانوان و شهربانوی های شهرداری برگزار شد.
مدرس این کارگاه آقای مهندس حسین ابراهیمی موسس شبکه چشم انداز و مولف و پژوهشگر در حوزه توسعه مشتری و کارآفرینی ناب و مجری طرح توانمندی جوانان در مناطق تهران می باشد.
هدف از برگزاری دوره: آشنایی با مباحث توسعه مشتری و نحوه جلب مشارکت حداکثری کنشگران اجتماعی در مداخلات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و شناسایی روش های نوین توانمندسازی جوانان در محله ها

 

در انتظار دیدار مجدد شما هستیم