اگر بدنبال کسب جایگاه شغلی مناسب و یا راه اندازی کسب وکار استارت آپی ناب هستی !همینجا بمان و با حرفه ای ها همراه شو.این ارتباطات است که برای شما مزیت می آورد نه صرفا تخصص.کمی فکر کن!
شبکه چشم انداز

کارگاه توسعه مشتری برای مدیران مناطق شهرداری

کارگاه توسعه مشتری برای مدیران مناطق شهرداری

در انتظار دیدار مجدد شما هستیم