کارگاه آموزشی آشنایی با توسعه مشتری و کسب و کار ناب

کارگاه آموزشی آشنایی با توسعه مشتری و کسب و کار ناب 

مدرس دوره : مهندس حسین ابراهیمی

 پژوهشگر،مولف و مشاور کسب و کار و توسعه مشتری

دریافت رزومه


هدف از برگزاری دوره:

جذب ، آموزش و انتخاب نخبگان کارآفرینی مستعد و ایجاد فرصت برای رشد و دستیابی به شغلی پایدار از طریق هدایت ، حمایت و برندسازی و معرفی به بازار کار.


چرا باید این دوره را طی کنم؟

ویژگی و مزایای اصلی این دوره؟

ورود به این دوره را به چه کسانی توصیه می کنیم

برگزار کنندگان این دوره 

محل برگزاری دوره

روش برگزاری و مدت زمان دوره

گواهینامه

هزینه شرکت در دوره

((زمان برگزاری دوره های جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.))