اگر بدنبال کسب جایگاه شغلی مناسب و یا راه اندازی کسب وکار استارت آپی ناب هستی !همینجا بمان و با حرفه ای ها همراه شو.این ارتباطات است که برای شما مزیت می آورد نه صرفا تخصص.کمی فکر کن!
شبکه چشم انداز

طرح تولید کمپوست آزولا و فرآورده‌های جانبی-فرصت سرمایه گذاری شماره ۱۶

فرصت سرمایه گذاری شماره ۱۶
طرح تولید کمپوست آزولا و فرآورده‌های جانبی

جلبک آزولا یکی از گونه‌های گیاهی وارداتی است که در دهه‌های اخیر تمام و یا اکثر مرداب‌ها، شالیزارها و برکه‌های شمالی را به سلطه خود در آورده است. در مدت زمان بسیار کمی از طریق کانال های آبیاری و رودخانه‌ها گسترش پیدا می‌کند؛ به طوری که یک توده کوچک آزولا در عرض ۳ روز به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.


بیشترین مصرف کود نیتروژنه در شالیزارها از نوع کود اوره است که راندمان مصرف این کود پایین بوده و حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد نیتروژن آن جذب گیاه گردیده و بقیه به نحوی از بین می‌رود. فراوانی کود نیتروژنه در خاک به فعالیت‌های میکروبی خاک آسیب وارد می‌کند. به‌طور غیر‌مستقیم نیز به عنوان یک ماده شیمیایی اثرات سوئی بر محیط زیست و تغذیه انسان دارد. استفاده از آزولا برای تولید کمپوست وکود باعث کاهش مصرف مواد وکودهای شیمیایی می‌شود که با عمل میوه‌جات و سبزیجات ارگانیک و سالم خواهیم داشت. بررسی آزولا از نظر مواد غذایی نشان داده است که میزان عناصر غذایی در دوره‌های زمانی مختلف متغیر بوده و به‌طور میانگین ۵/۳ درصد نیتروژن، ۸/۳ درصد پتاسیم و ۶/۰ درصد منیزیم داشته و فاقد سرب، جیوه و آرسنیک می باشد. بررسی‌ها نشان داده است که با توجه به عناصر غذایی موجود در آزولای کمپوست شده، این ماده می‌تواند به عنوان منبع تغذیه‌ای آلی برای گیاهان مورد توجه قرار گیرد.
کمپوست مخلوطی از مواد آلی مختلف خصوصاً آزولا بوده که توسط میکروارگانیسم‌ها در یک محیط گرم، مرطوب و با تهویه مناسب تهیه شده و مواد و عناصر غذایی خود را در خاک به شکل قابل جذب در اختیار گیاه قرار می‌دهد.

در انتظار دیدار مجدد شما هستیم