اگر بدنبال کسب جایگاه شغلی مناسب و یا راه اندازی کسب وکار استارت آپی ناب هستی !همینجا بمان و با حرفه ای ها همراه شو.این ارتباطات است که برای شما مزیت می آورد نه صرفا تخصص.کمی فکر کن!
شبکه چشم انداز

فرصت ها و چالشهای SMEs ها در اتحادیه اروپا

فرصت ها و چالشهای SMEs ها در اتحادیه اروپا

در انتظار دیدار مجدد شما هستیم