مصاحبه شبکه خبر با موسس شبکه چشم انداز

مصاحبه شبکه خبر با موسس شبکه چشم انداز
موسس و بنیانگذار شبکه چشم انداز آقای مهندس حسین ابراهیمی در سال 1389 بعنوان کارآفرین برتر در حوزه خدمات(به نمایندگی از موسسه مشاوران روشنگر فردای ایرانیان) نائل گردید.

این عنوان به دلیل تلاش برای استاندارد سازی دوره های سه سطحی MBA یکساله در سازمان آموزش فنی و حرفه ای و همچنین آموزش دوره مدیریت نزدیک به 900 نفر از مدیران ارشد سازمان های دولتی و بخش خصوصی در بیش از 340 شرکت و سازمان گردید.
این آموزش ها با توجه به طراحی کاربردی آن در طی سال 1389- 1390 تاثیر بسیار مطلوبی در تغییر در نگرش مدیران شرکت ها گذاشت .
طراحی دوره های MINI MBA و برگزاری بیش از 4 دوره با هدف باز آموزی و بروزرسانی اطلاعات مدیران از دیگر ابداعات در این حوزه بود.

در کلیپ زیر مصاحبه اختصاصی شبکه خبر را بعد از دریافت جایزه و لوح بعنوان کارآفرین برتر ملاحظه خواهید نمود:

video

مصاحبه رادیو جوان در برنامه”بند کفشاتو محکم کن” با موسس و بنیانگذار شبکه چشم انداز در سال 1390

video