نگاه متفاوت دکتر انوشه به مسئولیت سنگین مسئولین سه قوه

نگاه متفاوت دکتر انوشه به مسئولیت سنگین مسئولین سه قوه

از دید دکتر انوشه ارزش معنوی هر یک صندلی مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی معادل خون 72 شهید است .
جهت تماشای سخنرانی کلیپ زیر را انتخاب بفرمائید:

video