معرفی مرکز

در باره نام مرکز

اعتقاد راسخی داریم که چرخهای اقتصادی یک کشور را مدیران توانمند آن بحرکت در می آورند و این امکانپذیر نیست مگر با وجود جوانان سالم و توانمند و متخصص.

سلامت در جامعه از طریق عملکرد یکایک اعضای آن میسر خواهد بود و این مهم میسور نخواهد بود مگر با پرورش جوانان و فرزندان سالمی که در گهواره خانواده رشد خواهند نمود.

پس در نهایت اگر بخواهیم سکان هدایت مدیریت کشور در زمان تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ را به مدیران توانمند سپرده و شاهد پیشرفت و ترقی کشور باشیم ، باید امروز بفکر پرورش نسلی سالم و توانمند باشیم

مدیران چشم انداز ۱۴۰۴ ، جوانان امروز و پشتوانه های مدیریتی فردای ایران عزیز 

ما که هستیم؟

امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی و وجود زیرساخت های مناسب جهت مشارکت های اجتماعی از طریق فضای دیجیتال ، فرصتی بسیار مغتنم برای متخصصین و مراکز ارائه دهنده خدمات بوجود آمده تا با استفاده از مزیت های این تکنولوزی در فضای مجازی ، نحوه تعامل خود را دگرگون نمایند.

گسترش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ما را بر آن داشت تا با استفاده از مزایای این تکنولوژی بتوانیم ارتباط مستقیم و بودن واسطه ای را برای ارائه خدمات مشاوره با کیفیت مطلوب و با صرف کمترین زمان و هزینه برای متقاضیان مشاوره بوجود آوریم.