اهداف ما

طرح موضوع

کشور ما جزو جوانترین کشورهای جهان و از طرفی رشد فارغ التحصیلان دانشگاهها ، دارای مزیت و فرصتی استثنایی است که شاید برای هر کشور دهه ها بطول بینجامد چنین فرصتی با تمام مختصات مثبت آن بوجود آید.

متاسفانه علیرغم چنین مزیت استثنایی به دلایل مختلف از یک سو فارغ التحصیلان نیازمند ابتیاء مشاغل مناسب و از طرفی کشور هم شدیدا در این برهه نیازمند ایجاد اشتغال و کارآفرینی می باشد.

متاسفانه طرح ها و الگوهای متفاوتی طی چندین سال گذشته برای رفع این معضل پیشنهاد و اجرا شده است که متاسفانه دستاورد قابل توجهی نداشته اند.

برنامه ما : خبر خوب

شبکه چشم انداز طی سال 97 ارتباطات گسترده ای با جامعه ذینفعان در حوزه کسب و کار و کارآفرینی ایجاد نموده است.

حاصل این تعاملات برنامه اجرایی توانمندسازی فارغ التحصیلان دانشگاهها و بهره مندی از آنان جهت کمک به شرکت ها و کارافرینان و فعالان اقتصادی در تمامی عرصه ها و در سطح کل کشور می باشد.

این پویش با نام :

” راه اندازی 6000 استارت آپ در سطح کل کشور تا افق چشم انداز 1404 “

می باشد.

در این راستا پلت فورمی در حال تهیه و راه اندازی می باشد که انشالله بزودی رونمایی خواهد شد.