تحریم ها و فرصت های استارت آپی در ایران

تحریم ها و فرصت های استارت آپی در ایران

از مهمترین چالش ها برای راه اندازی یک استارت آپ ، کشف نیاز و ارایه راهکار برای آن و ایجاد یک ارزش پیشنهادی برای متقاضیان و مشتریان آن ارزش است.

نیازها در هر جامعه و بازار هدف متفاوت و متنوع است. در حال حاضر یکی از بهترین رویکردهایی که استارت آپ ها می توانند دنبال کنند ، پیگیری نیازها در حوزه های مختلف مخاطره آمیز و چالش برانگیز اجتماعی و اقتصادی در کشور با توجه به محدودیت های ظالمانه حاصله از تحریم اقتصادی امریکا و تلاش در جهت کاهش و رفع آن می باشد.

محورهایی که در شبکه چشم انداز بعنوان دغدغه دولتمردان و حوزه های دارای پتانسیل بالا جهت ورود استارت آپ ها از طریق مطالعات گسترده احصا گردیده ، بعنوان پیشنهاد ورود انتخاب و در مورد مزیت ها توضیحاتی ارایه می شود.این محورهای پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

1- استارت آپ ها در حوزه مدیریت پسماند

2- استارت آپ ها در حوزه ورزش و سلامت جسمانی

3- استارت آپ ها در حوزه مدیریت آلودگی هوا

4- استارت آپ ها در حوزه کشاورزی

5- استارت آپ ها در حوزه مدیریت انرژی

بزودی گزارشات جامع به همراه کلیپ های آموزشی در مورد حوزه های استارت آپی فوق در این صفحه بارگزاری می شود.

#شبکه_چشم_انداز

ایده های کارساز برای توانمندی موثر بانوان

ایده های کارساز برای توانمندی موثر بانوان