افریقا،بازاری بکر و پنهان برای جهش تولید-بخش دوم – کشور اوگاندا

افریقا،بازاری بکر و پنهان برای جهش تولید

بخش دوم – کشور اوگاندا

1- گردش در شهر و فروشگاههای اوگاندا

2- بیمارستان ایرانیان در کامپالا-اوگاندا

3-ملاقات با یک صادر کننده تجهیزات پزشکی به اوگاندا

4-مصاحبه با دکتر رضوی پور صادر کننده تجهیزات پزشکی به اوگاندا

5-فرصت حضور شرکت های فنی و مهندسی ایرانی در اوگاندا

6- فرصتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی از زبان آقای مرتضوی سفیر ایران در اوگاندا

7-آقای مرتضوی اشاره کردند که شرکت های خدمات کشاورزی و فنی و مهندسی از عدم حضور دائم ایران در افریقا افسوس می خورند . حذف تعرفه تجاری بین پنج کشور در منطقه آزاد اگر تولید کنید بدون تعرفه به پنج کشور دیگر

8- آقای موسوی از طریق نمایشگاه 400 قلم کالا دو دهه پیش به اوگاندا امده ، فرصت ها از نظر ایشان فقط با صادرات تراکتور می توانیم دیپلماسی حضور صنعتی خودمان در افریقا را نشان دهیم

9-گفتگو با ایرانی کارآفرین در منطقه دریاچه ویکتوریا اوگاندا صاحب رستوران

10-گفتگو با همسر خانواده ایرانی کارآفرین در منطقه دریاچه ویکتوریا اوگاندا که در حوزه صنایع دستی و فرش فعالیت دارند

11-آشنایی با ظرفیت کاشت اناناس و سرچشمه رود نیل و یک دیدار جالب توجه از دانشگاه ایرانی جامعه المصطفی

12-گفتگو جالب با یک استاد دانشگاه در مورد دلایل نفوذ غربی ها علیرغم حضور استعماری

13-گفتگو با آقای بکائی سرپرست دانشگاه جامعه المصطفی در اوگاندا و تجربیات ایشان در مورد ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی حضور فعالان ایرانی در اوگاندا

14-گفتگو با آقای موسوی کارآفرین در حوزه کشاورزی و آشنایی با فعالیت های جالب توجه ایشان در اوگاندا

با تشکر از برنامه ثریا و تلاش جناب محسن مقصودی در تهیه و ارائه گزارش های سودمند از اکوسیستم افریقا و نشان دادن ظرفیت های صادراتی و سرمایه گذاری برای تجار و سرمایه گذاران و تولید کنندگان ایرانی