طرح تولید گازوییل از لاستیک – فرصت سرمایه گذاری شماره ۲۴

فرصت سرمایه گذاری شماره ۲۴ طرح تولید گازوییل از لاستیک 

طرح احداث واحد تولید و بسته بندی روغن حیوانی-فرصت سرمایه گذاری شماره ۲۳

فرصت سرمایه گذاری شماره ۲۳ طرح احداث واحد تولید و

راه اندازی فودکورت-فرصت سرمایه گذاری شماره ۲۲

فرصت سرمایه گذاری شماره ۲۲ راه اندازی فودکورت فودکورت (food

طرح راه اندازی واحد تولید لامپ های ال ای دی-فرصت سرمایه گذاری شماره ۲۱

فرصت سرمایه گذاری شماره ۲۱ طرح راه اندازی واحد تولید

طرح احداث واحد تولید پودر گیلسونایت و انواع قیر آسفالتی از قیر طبیعی-فرصت سرمایه گذاری شماره ۲۰

فرصت سرمایه گذاری شماره ۲۰ طرح احداث واحد تولید پودر

طرح راه اندازی واحد تولید لوله های خونگیری تحت خلاء-فرصت سرمایه گذاری شماره ۱۹

فرصت سرمایه گذاری شماره ۱۹ طرح راه اندازی واحد تولید