اشتباهی فاحش در مورد کارکرد استارت آپ ها

استارت آپ در حال حاضر نگاهی استراتژیک و از دید بازار و نگاه مشتری به تولید است . استارت آپ اگر در حوزه تحقیق و توسعه و بصورت و در جایگاه مناسب آن اتفاق بیافتد . ابزار اصلی توسعه برای شرکت های نوپا می باشد.

بستر های فعالیت در جمع سپاری

بستر های فعالیت در جمع سپاری با توجه به توسعه

چگونه ۱۸ هزار استارت اپ برای ۳۰۰ هزار هندی اشتغال‌آفرینی کردند-بخش اول

چگونه ۱۸ هزار استارت اپ برای ۳۰۰ هزار هندی اشتغال‌آفرینی