بستر های فعالیت در جمع سپاری

بستر های فعالیت در جمع سپاری با توجه به توسعه

مقدمه ای بر مفهوم کراودفاندینگ -Crowd funding

قطره قطره جمع گردد… : مقدمه ای بر مفهوم کراودفاندینگ

همایش سمن ها(NGO) و موضوع جمع سپاری

یکی از سه سخنران این همایش آقای حسین ابراهیمی از اساتید کارآفرینی و استارت آپ ها در مورد لزوم جمع سپاری امور سمن ها مباحثی را مطرح نمودند.