اشتباهی فاحش در مورد کارکرد استارت آپ ها

استارت آپ در حال حاضر نگاهی استراتژیک و از دید بازار و نگاه مشتری به تولید است . استارت آپ اگر در حوزه تحقیق و توسعه و بصورت و در جایگاه مناسب آن اتفاق بیافتد . ابزار اصلی توسعه برای شرکت های نوپا می باشد.

چگونه ۱۸ هزار استارت اپ برای ۳۰۰ هزار هندی اشتغال‌آفرینی کردند-بخش اول

چگونه ۱۸ هزار استارت اپ برای ۳۰۰ هزار هندی اشتغال‌آفرینی