استارتاپ(start up)، راز توانگری با دست خالی

یک کسب وکار نوپا در فاز استارتاپ اصلا به شرکت های عریض و طویلی که شما در تلوزیون میبینید اصلا شبیه نیستند. آن ها هیچ امیدی به آینده ندارند و دنبال جواب گمشده می گردنند. و خودشان نمی دانند که این سوال تا کی بدون جواب می ماند. و مشتری این سوال تا چه موقع منتظر آنها می ماند.! رقابت و فشار و استرس در استارتاپ بسیار بالاست. به جرات می توانم بگویم که از هر ۱۰۰ استارتاپی که هر روز در سراسر جهان استارت می خورد، بیش از ۹۵ تای آن ها شکست می خورد. آنچه در انتها برای شکست خورده ها باقی می ماند تجربه سنگین و بسیار آموزنده ای است که بالافاصله از آن می توانند هزاران استارتاپ بعدی را آغاز کنند، ضمن آنکه چون عمر استارتاپ ها معمولا بسیار کوتاه است معمولا این شکست ها به هیچ وجه به نظر نمی رسند.

ظهور شرکت های استارتاپ در لندن

تکثیر و توسعه استارت آپ‌ها می‌تواند تاثیرگذار و جالب توجه باشد. یک نقشه آنلاین از محل قرار گرفتن استارت آپ‌های شهر لندن نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با نشانگرهای نقطه‌ای شکل در منطقه Old Street و همسایگی‌های آن در شرق لندن متمرکز شده‌اند. البته در میان این شرکت‌های نوظهور تعداد کمی شرکت‌هایی با زمینه فعالیت‌های دیگر مانند طراحی و دکوراسیون هم وجود دارند.

همایش سمن ها(NGO) و موضوع جمع سپاری

یکی از سه سخنران این همایش آقای حسین ابراهیمی از اساتید کارآفرینی و استارت آپ ها در مورد لزوم جمع سپاری امور سمن ها مباحثی را مطرح نمودند.

قانون شانزدهم – آموزش ” قانون اهداف روشن ” برای حرفه ای شدن در فروش

قانون شانزدهم – آموزش ” قانون اهداف روشن “ برای حرفه ای

قانون پانزدهم – آموزش ” قانون قیف فروش ” برای حرفه ای شدن در بازاریابی موفق

 قانون پانزدهم – آموزش ” قانون قیف فروش “ برای حرفه ای

قانون چهاردهم – آموزش ” قانون هشتاد / بیست ” برای حرفه ای شدن در بازاریابی

قانون چهاردهم – آموزش ” قانون هشتاد / بیست  “ برای حرفه

قانون سیزدهم – آموزش ” قانون نهایی کردن فروش ” برای حرفه ای شدن در فروش

قانون سیزدهم – آموزش ” قانون نهایی کردن فروش “ برای حرفه

قانون دوازدهم – آموزش ” قانون برخورد مناسب با ایرادگیرها ” برای حرفه ای شدن در فروش و بازاریابی

قانون دوازدهم – آموزش ” قانون برخورد مناسب با ایرادگیرها  “ برای

قانون یازدهم – آموزش ” قانون اعتبار استثنایی ” برای حرفه ای شدن در فروش

 ( قانون یازدهم ) آموزش ” قانون اعتبار استثنایی “ برای حرفه

قانون دهم – آموزش ” قانون فروش مشاوره ای ” برای حرفه ای شدن در بازاریابی

 قانون دهم – آموزش ” قانون فروش مشاوره ای  “ برای حرفه

قانون نهم – آموزش ” قانون فروش بر اساس رابطه ” برای حرفه ای شدن در بازاریابی

 قانون نهم – آموزش ” قانون فروش بر اساس رابطه  “ برای

قانون هشتم – آموزش ” قانون مدل جامع ” برای حرفه ای شدن در فروش و بازاریابی

 قانون هشتم – آموزش ” قانون مدل جامع “ برای حرفه ای

قانون هفتم – آموزش ” قانون مسئولیت پذیری ” برای حرفه ای شدن در فروشند گی

قانون هفتم – آموزش ” قانون مسئولیت پذیری “ برای حرفه ای

قانون ششم- آموزش ” قانون یادگیری مداوم ” برای حرفه ای شدن در فروش و فروشند گی

 قانون ششم- آموزش ” قانون یادگیری مداوم “ برای حرفه ای شدن

قانون پنجم – آموزش ” قانون آمادگی لازم ” برای حرفه ای شدن در فروش و فروشند گی

قانون پنجم – آموزش ” قانون آمادگی لازم “ برای حرفه ای

قانون چهارم- آموزش ” قانون خبره گی ” برای حرفه ای شدن در فروش و فروشند گی

قانون چهارم- آموزش ” قانون خبره گی “ برای حرفه ای شدن

قانون سوم – آموزش ” قانون تعهد ” برای حرفه ای شدن در فروش و فروشند گی

 قانون سوم – آموزش ” قانون تعهد “ برای حرفه ای شدن

قانون دوم – آموزش ” قانون جرات ” برای حرفه ای شدن در فروش و فروشند گی

 قانون دوم – آموزش ” قانون جرات “ برای حرفه ای شدن

قانون اول – آموزش ” قانون بلند پروازی” برای حرفه ای شدن در فروش و فروشند گی

 قانون اول – آموزش ” قانون بلند پروازی” برای حرفه ای شدن